SELECT * FROM menu WHERE menu_code = 'steak-beef' ORDER BY menu_id
Bangkok Grill - สเต็กเนื้อ
สเต็กไก่ | สเต็กหมู | สเต็กเนื้อ | อาหารทะเล | Combo Set
สเต็กเนื้อ
ทีโบนไทยโคขุน
ริบอายไทยโคขุน
ริบอายอเมริกา
สเต็กเนื้อแกะ
สเต็กเนื้อนิวซีแลนด์
สเต็กเนื้อบด
สเต็กสันนอกโคขุน
ไส้กรอกเนื้อลูกวัว
Home | Bangkok Grill Menu | Promotion | Bangkok Grill Branch | About | Contact
สงวนลิขสิทธิ์ 2011 : Bangkok Grill : โทรศัพท์ 0-0000-0000 / 0-0000-0000